ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Jaworze na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej wymaga dodatkowej uwagi. Wskaźnikiem będącym w bardzo sprzyjającej sytuacji jest rentowność systemu gospodarki odpadami, która wynosi prawie 85% (średnia z lat 2019-2021), a w 2021 r. uległa całkowitemu zbilansowaniu. Świadczy to pozytywnie o gospodarce komunalnej Gminy Jaworze.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA