gminne Jednostki organizacyjne


Urząd Gminy JaworzeDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Jaworze

Statut przyjęty uchwałą Nr V/53/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2019 r. z późn. zm.

W 2021 r. dokonano zmian w treści Statutu uchwałą Nr XXXIII/319/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 16 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jaworze przyjęty Zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm.

W 2021 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zmieniono Zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Jaworze przyjęty Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 czerwca 2015 r. z późn. zm.

W 2021r. Wójt Gminy Jaworze nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Jaworze w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Jaworze zatrudniano 52 pracowników, w tym 94% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 2 pracowników. Główną przyczyną rozwiązania współpracy było zakończenie okresu obowiązywania umowy.


urząd w liczbach


11 929

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r., w tym:

2 220

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie

8 877

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r., w tym:

551

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie


Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Gminy Jaworze wydanych zostało 3.974 decyzji. Aż 96% z nich wydane zostało przez Referat Finansów i Kontroli. Co więcej, względem ilości wygenerowanych dokumentów, Referat ten wykazał się w ubiegłym roku największą aktywnością, przygotowując łącznie 3.874 druków urzędowych. Drugim najczęściej generowanym dokumentem w urzędzie były różnego rodzaju zaświadczenia. Wydział Rozwoju i Inwestycji sporządził ich 211, łącznie natomiast przygotowano 274 tego typu dokumenty. W 2021 r. w Urzędzie zawarto też 240 umów. W tym przypadku również największy udział przypadł ww. komórce urzędu.


Przynależność do Związków i stowarzyszeń


Koszty składek członkowskich poniesione w 2021 rokuJednostki organizacyjne gminyPubliczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu


Jaworze ul. Szkolna 180


Dyrektor: Jolanta Bajorek

Zatrudnienie w 2021 r.: 27 pracowników

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu


Jaworze ul. Wapienicka 74


Dyrektor: Teresa Ślezińska

Zatrudnienie w 2021 r.: 23 pracowników


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu


Jaworze ul. Szkolna 180


Dyrektor: Ewa Cholewik

Zatrudnienie w 2021 r.: 68 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu


Jaworze ul. Wapienicka 10


Dyrektor: Barbara Szermańska

Zatrudnienie w 2021 r.: 46 pracowników


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu


Jaworze ul. Zdrojowa 82


Kierownik: Dorota Sacher-Wejster

Zatrudnienie w 2021 r.: 16 pracowników

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu


Jaworze ul. Lecznicza 272


Kierownik: Katarzyna Dzięcioł

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników


Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu


Jaworze ul. Szkolna 97


Dyrektor: Gabriela Śliwka

Zatrudnienie w 2021 r.: 3 pracowników

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu


Jaworze ul. Wapienicka 120


Dyrektor: Barbara Szermańska

Zatrudnienie w 2021 r.: 6 pracowników


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY JAWORZE


Jaworze ul. Wapienicka 10


Dyrektor: Malwina Kleszcz

Zatrudnienie w 2021 r.: 8 pracowników

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze


Jaworze ul. Zdrojowa 111


Dyrektor: Jolanta Witkowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 6 pracowników