ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Jaworze należy ocenić jako bardzo dobrą. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak wpływy z podatków PIT i CIT czy struktura własnościowa przedsiębiorstw sytuacja gminy jest bardzo sprzyjająca i lepsza niż w przypadku zdecydowanej większości JST należących do grupy porównawczej. Gmina Jaworze jest liderem pod względem aktywności gospodarczej mieszkańców oraz wpisów do REGON, Wskaźnikiem wymagającym aktywności na tle porównywalnych JST jest polityka podatkowa gminy.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA