OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Jaworze na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Jaworze porównywana jest do 130 gmin wiejskich, leżących wokół ośrodków regionalnych. Do grupy porównawczej Gminy Jaworze (z obszaru województwa śląskiego) należą m.in. Gmina Kozy, Wilkowice, Poczesna, Miedźna czy Pawłowice. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w większości analizowanych obszarów gmina osiągnęła sprzyjającą bądź bardzo sprzyjającą pozycję w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. W aspektach gospodarczych oraz edukacyjnych Gmina Jaworze jest jedną z najlepszych jednostek spośród analizowanych.