ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY


W 2021 r. Wójt Gminy Jaworze wydał w sumie 105 zarządzeń. Przeważająca większość zarządzeń podjętych przez wójta odnosiła się do kwestii finansowych. Zarządzenia w głównej mierze sprowadzały się do wprowadzania zmian w uchwale budżetowej.


Drugim najczęściej podejmowanym tematem była Organizacja Urzędu i Gminy. Na mocy zarządzeń m.in. przeprowadzano nabory na wolne stanowiska urzędnicze, aktualizowano dokumenty regulujące pracę Urzędu oraz powoływano Gminne Zespoły i Komisje.


Wiele zarządzeń dotyczyło także spraw jednostek organizacyjnych. Drogą zarządzeń udzielano pełnomocnictw i upoważnień, powierzano stanowiska dyrektorskie oraz zatwierdzano sprawozdania tych podmiotów.Wykaz zarządzeń Wójta Gminy