REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY


Uchwały RADY GMINY - obszaryW 2021 r. Rada Gminy Jaworze podjęła 98 uchwał. Najwięcej uchwał dotyczyło spraw organizacyjno-ustrojowych. W ciągu roku radni przekazywali petycje i skargi, dokonali zmian w Statusie Gminy Jaworze oraz ustalali skład osobowy poszczególnych Komisji.


Drugim najczęściej poruszanym na Sesjach Rady zagadnieniem były finanse gminy. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Niekiedy odnosiły się one także do zwolnień z podatków i opłat lokalnych.


Wiele uchwał dotyczyło również gospodarowania mieniem gminnym.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy