EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

60,62%

-0,87 pp.

do roku 202018 682

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

11 325

Subwencja oświatowa
na ucznia

7 357

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Jaworze w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

14 189 196

+20,76%

do roku 2020