CZYTELNICTWO GMINNE


gminna biblioteka publiczna w Jaworzu

657

Liczba zakupionych pozycji książkowych

108

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych (audiobooków)

75

Liczba przyjętych książek w formie darów

12

Liczba prenumerowanych czasopism

1 220

Liczba aktywnych czytelników

598

Liczba wypożyczeń audiobooków

13 634

Liczba wypożyczeń książek

445

Liczba wypożyczeń czasopism

17 137

Stan książek na koniec 2021 r.

9 705

Łączna liczba odwiedzin w wypożyczalni i czytelni

9

Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń

225

Liczba uczestników imprez/wydarzeńDotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2021 r.:

270 000

-6,90%

do roku 2020Biblioteka w Jaworzu wprowadziła „soboty otwartych drzwi”, od września 2021 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca placówka jest czynna. Usługa ta została przyjęta entuzjastycznie przez czytelników, zwłaszcza, że kierujemy ją do rodzin i zachęcamy do wspólnego odwiedzenia biblioteki, by zapracowani rodzice mogli nas odwiedzać razem z dziećmi. Biblioteka planuje zwiększenie liczby otwartych sobót do dwóch w miesiącu, lecz jest to uzależnione od ilości personelu. Otwarcie w soboty nie wpłynęło na godziny otwarcia w tygodniu.czytelnictwo, promocja, działalność informacyjnaPromocja czytelnictwa dla dorosłych w bibliotece polega głównie na bezpośrednim informowaniu o nowościach wydawniczych, polecaniu i oferowaniu książek dopasowanych do upodobań czytelniczych konkretnej osoby. Czas poświęcony na rozmowę z czytelnikiem przynosi obustronne korzyści, ponieważ czytelnik dzieli się swoimi wrażeniami, komunikuje potrzeby, dzięki czemu księgozbiór gromadzony przez bibliotekarzy jest zgodny z potrzebami i maksymalnie wykorzystany. Ponadto biblioteka przygotowuje dla czytelników wystawki tematyczne nawiązujące do ważnych rocznic, obchodów, czy tematów społecznych oraz wystawki nowości wydawniczych. Informacje z życia biblioteki publikowane są w lokalnym miesięczniku gminnym, jak i również na profilu społecznościowym w Internecie.

Biblioteka prowadziła działalność informacyjną, posiada kilkanaście bibliografii regionalnych dotyczących powiatu bielskiego wydawanych przez Książnicę Beskidzką, jak również informatory, ulotki i przewodniki regionalne dotyczące historii i ciekawostek turystycznych w naszym regionie, dostępny jest również w Internecie katalog zbiorów biblioteki.Biblioteka posiada stronę internetową, gdzie zamieszczone są najważniejsze informacji na temat biblioteki, historia placówki, statut, regulaminy, katalogi. Od grudnia trwa sukcesywna przebudowa strony, przeniesiono część treści do nowego szablonu, a kolejne prace trwają.

Biblioteka ma również profil Facebook, na którym zachowuje dość regularną aktywność. Wykorzystuje go do szybkiej informacji oraz proponuje użytkownikom rozrywkę w formie quizów weekendowych z nagrodami.


Przykłady działalności kulturalno- edukacyjnej prowadzonej przez GBP w Jaworzu:

  • Zorganizowano stacjonarne spotkanie autorskie z komandorem Józefem Wąsiewskim, autorem książki „Zaślubiny Polski z morzem 1920-2020”.

Zdjęcie przedstawia spotkanie autorskie z komandorem Józefem Wąsiewskim.
Zdjęcie przedstawia komandora Józefa Wąsiewskiego piszącego dedykacje  w książce.


  • Biblioteka zrealizowała kilka spotkania z przedszkolakami w ramach edukacyjnych zajęć tematycznych; „Czytanki zimowe”, „Co nowego w świecie bajek?”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Literka i Kropek - mieszkańcy biblioteki”, „Kolorowa jesień wierszem malowana”, „Dobre zwyczaje”.

Zdjęcie dzieci w sali bibliotecznej.
Zdjęcie dzieci zebranych przy zielonym stoliku.
Zdjęcie dzieci siedzące w sali i słuchające czytanej książki.


  • Zrealizowano również konkurs plastyczny na plakat i ulotkę w ramach profilaktyki uzależnień pt. "Nie muszę brać, nie muszę pić, by pięknie żyć”, nagrodzono kilkanaście prac, a najlepsze projekty i hasła wydrukowano w formie zakładek i pocztówek.

Zdjęcie chłopców w sali bibliotecznej.
Zdjęcie chłopca trzymającego dyplom i kobiety z plakatem.


  • Biblioteka po raz pierwszy wzięła udział w akcji „Mała Książka - Wielki Człowiek”. W pierwszych dwóch miesiącach akcji rozdano ponad 60 wyprawek czytelniczych i pozyskano nowych czytelników.

zdjęcie dzieci korzystających z dziurkaczy biurowych.
Zdjęcie dzieci na zajęciach w sali.
Zdjęcie dzieci  w sali bibliotecznej słuchających czytanej książki.