BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

173 964

+8,59%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Jaworze przeznaczyła 173.963,93 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (83.637,83 zł). W ramach wydatkowanych środków 114.519,00 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Jaworze w 2021 r.


Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej uzyskała ze środków budżetu gminy w 2021 r. następującą pomoc finansową:

 • 10.000,00 zł - na pokrycie wydatków Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za służby ponadnormatywne prowadzone na terenie Gminy Jaworze;

 • 30.000,00 zł - na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem oznakowanego pojazdu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej,

 • 6.500,00 zł - na pokrycie wydatków bieżących związanych z ubezpieczeniem służbowego pojazdu marki BMW dla Wydział Ruchu Drogowego.DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczej STRAŻY PożarnejGmina Jaworze zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy Jaworze działa jednostka OSP Jaworze. Gmina Jaworze zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń hydraulicznych;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.

W 2021 r. przekazano 34.999,00 zł dla OSP Jaworze na dofinansowanie zakupu zbiornika do samochodu bojowego.


46

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

10

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

34

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.


młodzieżowa drużyna pożarnicza


Na koniec 2021 r. drużyna liczyła 25 członków: 10 dziewczynek i 15 chłopców. Opiekunem Drużyny jest druh Adam Binda. Zbiórki MDP odbywały się w każdą niedzielę od 17:00 do 19:00 co pozwoliło spotkać się ok. 50 razy w ciągu roku. Każda nasza zbiórka jest tematyczna, każda w strażackiej oprawie.


Aktywność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w 2021 r.:


 • udział 5 Druhów w 10-dniowym obozie szkoleniowym w Porąbce;

 • akcja Sprzątanie Jaworza;

 • odwiedziny Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - wycieczka pociągiem;

 • odwiedziny OSP Pożarną w Grodźcu;

 • udział w zawodach gminnych Gminy Jasienica i Jaworza;

 • pomoc charytatywną na rzecz Jaworznianina Kajtusia Maciejewskiego.


Przy okazji ćwiczeń zorganizowanych przez drużynę odbył się pokaz ratownictwa drogowego, liczne kiermasze i dosyć duże wydarzenie jakim było 5 milionów strażackich serc dla Kajtusia odbywające się na terenie hali widowiskowo-sportowej w Jaworzu.

Plakat "Strażacki Kiermasz dla Kajtusia".
Zdjęcie strażaków w sali gimnastycznej.
Zdjęcie przedstawia osoby na kiermaszu książki (1).
Zdjęcie przedstawia osoby na kiermaszu książki (2).
Zdjęcie dzieci przekręcające węże strażackie.
Zdjęcie dzieci w kaskach strażackich.
Zdjęcie dziewczynki trzymającej wąż strażacki.
Zdjęcie osób przy budynku OSP w Grodźcu.
Zdjęcie osób przy wozach strażackich.