Raport o stanie Gminy jaworze w 2021 roku


Wójt Gminy Jaworze


DROgie jaworzanki i drodzy jaworzanie

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był przez pandemię i rosnące koszty zadań, z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijałem usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Gminy Jaworze, dotyczące różnych obszarów naszego codziennego życia. Począwszy od rozbudowy sieci infrastruktury lokalnej, poprzez działania kulturalne, społeczne, a na edukacji, która jest myślą o przyszłych pokoleniach skończywszy.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiam w raporcie o stanie Gminy Jaworze za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiłem, jaki jest potencjał naszej Gminy na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Jaworze!

Dla Państwa wygody raport przedstawiam w formie strony internetowej. Chcę, aby nasze działania były transparentne. Aby każdą informacją można się podzielić z bliskimi "jednym kliknięciem". Do tego też Państwa zachęcam!


dr Radosław G. Ostałkiewicz

Wójt Gminy JaworzeCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych gmin?

Ogólna ocena rozwoju - wykres.

Ogólna ocena rozwoju

Sytuację Gminy Jaworze należy ocenić jako dobrą, bowiem w 4 z 6 analizowanych obszarów jej pozycja została określona jako sprzyjająca lub bardzo sprzyjająca.